عکس , بیوگرافی

بازیگران و فیلم ها

محمدرضا گلزار+(عکس)

نام : محمدرضا

نام حانوادگی : گلزار

تاریخ تولد : ۱۳۵۴

محل تولد : تهران

اصلیت : (...........) .

تعداد خواهر : ۰

تعداد برادر : ۱

نام مادر : (..........) .

نام پدر : (..........) .

نام همسر : (.............) .

تاریخ تولد همسر : (.............) .

                                                        زندگینامه محمد رضا گلزار

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 18:15  توسط نیایش  | 

بیوگرافی شیلا خداداد+(عکس)

               

نام : شیلا

نام خانوادگی : خداداد

تاریخ تولد : ۱۴ / آبان / ۱۳۵۹

محل تولد : تهران

اصلیت : (.............) .

تعداد خواهر : (...........) .

تعداد برادر : (.............) .

نام مادر : (.............) .

نام پدر : ( ...............) .

نام همسر : (...........) .

تاریخ تولد همسر : (.............) .

                          

شیلا خداداد takfun.org

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 13:44  توسط نیایش  | 

بیوگرافی شاهرخ استخری

              

نام : شاهرخ

نام خانوادگی : استخری

تاریخ تولد : ۱۳۵۹

محل تولد : تهران

اصلیت : (.............) .

تعداد خواهر :(.............)

تعداد برادر : (..............)

نام مادر :(............)

نام پدر :(...............)

نام همسر :(............)

تاریخ تولد همسر :(..............) 

  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 13:35  توسط نیایش  | 

بیوگرافی تینا اخوند تبار

نام : تینا

نام خانوادگی : آخوند تبار

تاریخ تولد : ۱۳۶۱

محل تولد : تهران

اصلیت : (...........) .

تعداد خواهر : (..............) .

تعداد برادر : (..............) .

نام مادر : (...............) .

نام پدر : (.............) .

نام همسر : (..............) .

تاریخ تولد همسر : (................) .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 13:24  توسط نیایش  | 

بیوگرافی پیمان قسم خانی

               

نام : پیمان

نام خانوادگی : قاسم خانی

تاریخ تولد :  دی   ۱۳۴۵

محل تولد : تهران

اصلیت : (.........) .

تعداد خواهر : (.........) .

تعداد برادر : ۱

نام مادر : (..............) .

نام پدر : (..........) .

نام همسر : بهاره رهنما 

تاریخ تولد یا سن همسر : ۱۰ / آذر / ۱۳۵۲

                             

                                                       

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 13:7  توسط نیایش  | 

بیوگرافی سمانه پاکدل

              

نام : سمانه

نام خانوادگی : پاکدل

تاریخ تولد : ۱۳۶۶

محل تولد : تهران

اصلیت :(..........) .

تعداد خواهر : ۱

تعداد برادر : ۱

نام مادر :(..............) .

نام پدر :(.............) .

نام همسر :(...............) .

سن همسر :(.................) .

                                       

 سمانه پاکدل

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 15:28  توسط نیایش  | 

بیوگرافی مهدی پاکدل

                                       

نام: مهدی

نام خانوادگی : پاکدل

تاریخ تولد : ۱۳۵۹

محل تولد : اصفهان

اصلیت :اصفهانی

تعداد خواهر :(........) .

تعداد برادر:(......) .

نام مادر :(.........) .

نام پدر :(........).

نام همسر : بهنوش طباطبایی

سن همسر : ۳۰

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 15:0  توسط نیایش  | 

بیوگرافی بهنوش طباطبایی

                                      

نام : بهنوش

نام خانوادگی : طباطبایی

تاریخ تولد : ۱۳۶۰

محل تولد : تهران

اصلیت : (..........) .

تعداد خواهر : (.........) .

تعداد برادر : (........) .

نام مادر: (.......) .

نام پدر : (........) .

نام همسر: مهدی پاکدل

سن همسر : ۲۹

 

               

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 14:51  توسط نیایش  | 

بیوگرافی حامد کمیلی

                     

نام : حامد

نام خانوادگی : کمیلی

تاریخ تولد : ۱۴ / تیر / ۱۳۶۱

محل تولد : اصفهان

اصلیت : اصفهانی

تعداد خواهر : ۰

تعداد برادر : ۲

نام مادر : (..........)

نام پدر : (..........)

نام همسر :(..........)

سن همسر :(...........)

 

                  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 14:44  توسط نیایش  | 

بیوگرافی لادن طباطبایی

              

نام : لادن

نام خانوادگی : طباطبایی

تاربخ تولد : ۱۳۴۹ 

محل تولد : تهران

اصلیت :(............) .

تعداد خواهر :(.........) .

تعداد برادر : ( ..........) .

نام مادر : (.........) .

نام پدر :(..........) .

نام همسر :سعید تهرانی

سن همسر : (..........) .

عکس های جدید لادن طباطبایی + بیوگرافی

عکس های جدید لادن طباطبایی + بیوگرافی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 14:14  توسط نیایش  | 

بیوگرافی فرهاد قا ىمیان

نام : فرهاد

نام خانوادگی قائمیان

تاریخ تولد : ۱۵ / اسفند / ۱۳۴۴

محل تولد : اردبیل

اصلیت : اردبیلی

تعداد خواهر : (........) .

تعداد برادر :(..........) .

نام مادر :(..........) .

نام پدر :(..........) .

نام همسر : (..........)

 سن همسر : (...........).

اولین بازی : دمرل

                        

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 14:10  توسط نیایش  | 

بیوگرافی سحر قریشی

نام : سحر

نام خانوادگی : قریشی

تاریخ تولد : ۱۳۶۶

محل تولد : تهران

اصلیت : (..........) .

تعداد خواهر :  ۰

تعداد برادر : ۱

نام مادر : (..........) .

نام پدر : (..........) .

نام همسر : مهران اخوان ذاکری

سن همسر : ۲۵

                                                                                               

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 13:47  توسط نیایش  |